Aktualności

GMINA STARA BŁOTNICA: „BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW W ŻYCIU CODZIENNYM I W CYBERPRZESTRZENI”

Data publikacji 15.12.2022

W GMINIE STARA BŁOTNICA 14 GRUDNIA 2022 ROKU ODBYŁA SIĘ DEBATA SPOŁECZNA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW POD HASŁEM: „BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW W ŻYCIU CODZIENNYM I W CYBERPRZESTRZENI” PRZEDSTAWICIELE LOKALNEJ WŁADZY, SENIORZY I FUNKCJONARIUSZE ROZMAWIALI O BEZPIECZEŃSTWIE.

W Gminie stara Błotnica, z inicjatywy Policji odbyła się debata społeczna. Tym razem poświęcona bezpieczeństwu Seniorów. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14:30 w sali Urzędu Gminy Stara Błotnica. Tego dnia I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach podinsp. Paweł Ozga, Wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach, Naczelnik wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach asp. szt. Robert Chyc, Starszy Specjalista Sztabowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach asp. Jacek Podwysocki oraz policjanci spotkali się z sołtysami i mieszkańcami Gminy Stara Błotnica oraz paniami z Koła Gospodyń Wiejskich „Kaszewianki” i ze Stowarzyszenia Kobiet w Starej Błotnicy.

Po rozpoczęciu debaty głos jako pierwszy zabrał Wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach, który poruszył temat powstania nowego Posterunku Policji w Starej Błotnicy oraz zwrócił uwagę na wpływ jaki będzie miało jego powstanie na bezpieczeństwo w Gminie Stara Błotnica.

Jednym z celi debaty było upowszechnienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia do diagnozy aktualnych zagrożeń społecznych najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców środowisk lokalnych oraz Aplikacji Moja Komenda. Działanie wymienionych narzędzi omówiła mł. asp. Ewa Kozyra Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. Policjantka podkreślił, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest platformą wymiany informacji o zagrożeniach miedzy Policja a społeczeństwem lokalnym. Odzwierciedla zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby. Wskazuje też zagrożenia dostrzeżone przez obywateli, czyli aktywizuje społeczność lokalną. W tym zakresie omówił także najczęściej zaznaczane na mapie zagrożenia, które nurtują mieszkańców.

Jako kolejna głos zabrała st. sierż. Magdalena Zawadzka-Miros. Policjantka omówiła statystykę przestępstw ze szczególnym zwróceniem uwagi na oszustwa w podziale na powiat białobrzeski i Gminę Stara Błotnica.

W kolejnej części spotkania mł. asp. Karol Golus Dzielnicowy Gminy Stara Błotnica zaprezentował swoją sylwetkę dzielnicowego oraz rejon jego odpowiedzialności. Omówił także metody działania oszustów działających metodą „na wnuczka”, czy „na policjanta” oraz sposoby im przeciwdziałania.

Zaproszony gość z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach asp. Jacek Podwysocki przybliżył wszystkim tematykę związaną z zagrożeniem jakim jest czad. Omówił jak zapobiegać i jak postępować w razie sytuacji zagrożenia życia związanej z zatruciem dwutlenkiem węgla.

Następnie mł. asp. Ewa Kozyra przypomniała o noszeniu elementów odblaskowych, które teraz zwłaszcza w okresie zimowym zwiększają naszą widoczność i przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa na drodze.

Na zakończenie prezentacji został odtworzony krótki, przykładowy filmik metody oszustwa na wnuczka.

Jako ostatni głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach podinsp. Paweł Ozga, który podsumował tematykę zaprezentowaną podczas debaty.

Po prezentacjach przyszedł czas na dyskusję. W tym zakresie chcieliśmy poznać zdanie Seniorów temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę o potrzebie działań edukacyjnych w zakresie informacji o tym, jaki rejon obsługuje dany dzielnicowy. Podkreślono też ważność działań edukacyjnych z zakresu przestępstw dokonywanych na szkodę seniorów. Wiele osób podnosiło kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów. Seniorzy wskazywali aprobatę dotyczącą powstania nowego Posterunku Policji w Starej Błotnicy.

Do wszystkich poruszonych kwestii policjanci odnieśli się w sposób satysfakcjonujący, zadających pytania. Zwrócono uwa na to, że policyjne działania edukacyjne mają szeroki zakres i dzięki temu, jesteśmy otwarci na każde działanie profilaktyczne z udziałem seniorów i innych osób. Przypomniano, że każdy ma możliwość reakcji na uciążliwe dla niego zjawisko i że należy reagować choćby dzwoniąc na numer alarmowy policji i informować o tym.

Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze, dziękujemy uczestnikom za przybycie i podzielenie się z nami własnymi spostrzeżeniami, każde z nich, jak zapewniał I Zastępca Komendanta nie pozostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 


 


 

st. sierż. Magdalena Zawadzka-Miros


 

Powrót na górę strony