Aktualności

„NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”- DZIAŁANIA BIAŁOBRZESKIEJ DROGÓWKI

Data publikacji 13.10.2022

Wczoraj policjanci ruchu drogowego białobrzeskiej komendy na terenie powiatu prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „ NIECHRONIONY”". Prowadzona akcja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, motorowerzystów oraz motocyklistów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim.

Głównym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Funkcjonariusze podczas służby zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Działania obejmują także rowerzystów,  motocyklistów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”.
Wykroczenia popełniane przez pieszych to między innymi przechodzenie w miejscach niedozwolonych, przy czerwonym świetle, jak również wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.
Do wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec pieszych niewątpliwie zaliczyć należy nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych oraz na nie wchodzącym,  omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe zatrzymywanie się lub parkowanie w szczególności w miejscach ograniczających widoczność przejść dla pieszych.

Podczas prowadzonych działań mundurowi przypominają pieszym jak ważne jest używanie elementów odblaskowych podkreślając ich rolę, jaką odgrywają w bezpieczeństwie. Funkcjonariusze przypominają, że każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, na drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Wszyscy powinni bezwzględnie przestrzegać tej zasady, ponieważ w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji. Nie chroni go przecież zderzak, maska samochodu ani poduszka powietrzna.
Prowadzona  akcja to swoistego rodzaju apel do uczestników ruchu drogowego aby w szczególności na przejściach dla pieszych i w ich pobliżu zwiększyli swoją uwagę i faktycznie zachowali szczególną ostrożność. Chcemy aby piesi podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamiętali o obserwacji pojazdów i zachowaniu szczególnej ostrożności.  Apelujemy do pieszych aby zastanowili się czy kierowcy mogą ich dostrzec i czy wejście na jezdnie jest w tym momencie bezpieczne.
Natomiast kierujący muszą pamiętać, że w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych muszą zachowywać się szczególnie ostrożnie. Pamiętajmy kierowcy pojazdów są obwiązani do obserwowania nie tylko przejścia, ale także jego okolicy. Ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zmniejszenie prędkości tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo  pieszego znajdującego się na przejściu  lub wchodzącego na przejście.

Zarówno pieszy, jak i kierowca mają rzeczywisty wpływ na to, co zdarzy się na przejściu dla pieszych. Tak niewiele trzeba, by przejścia stały się bezpieczne. Wystarczy, by obie grupy - piesi jak i kierowcy - zastosowali się do trzech prostych zasad.
Przed przejściem:
    • zwolnij
    • rozejrzyj się
    • przejdź/ przejedź bezpiecznie


Autor: mł. asp. Ewa Kozyra

Powrót na górę strony