Aktualności

WNIOSKI PO DEBACIE SPOŁECZNEJ W GMINIE STROMIEC

Data publikacji 16.07.2019

Kierownik Posterunku Policji w Stromcu wspólnie z dzielnicowym zorganizowała spotkanie z mieszkańcami gminy. Pod koniec czerwca odbyła się debata na której pojawiły się wnioski od mieszkańców.

     21 czerwca Kierownik Posterunku Policji w Stromcu  st. asp. Beata Potora oraz  dzielnicowy sierż. szt. Wiesław Kurbanowski zorganizowali debatę społeczną w budynku świetlicy KGE „ Ksawerzanki”  w Ksawerowie Starym. Na spotkanie przybyło 23 osoby. Tematami jakie były omawiane były między innymi: bezpieczeństwo seniorów, gdzie podczas rozmowy został zaprezentowany film instruktażowy, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz cyberprzestępczość. Poruszone tematy wywołały duże zainteresowanie mieszkańców, którzy chętnie brali udział w rozmowie i zadawali pytania. Podczas spotkania uczestnicy zgłosili kilka swoich rekomendacji dla policji oraz władz gminy. Większość z nich dotyczyła poprawy lub zmiany infrastruktury drogowej. Szczególnie zależało mieszkańcom na kierowaniu w weekend policjantów do miejscowości Ksawerów na drogę K48 na której dochodzi do wykroczeń drogowych. Mieszkańcom zależało również na zwiększeniu kontroli pojazdów dowożących dzieci do szkoły pod kątem stanu technicznego. Pozostałe wnioski kierowane były do władz gminy i dotyczyły budowy np. wiat przystankowych, montażu lamp drogowych, zmiany nazwy miejscowości i porządkowania numerów posesji. Dzielnicowy realizując zadania z harmonogramu wdrażającego rekomendacje w zakresie profesjonalizacji postaw zawodowych oraz podnoszenia bezpieczeństwa prawnego i osobistego policjantów opowiedział o  tym jak powinno wyglądać właściwe prowadzenie czynności służbowych z punktu widzenia petenta przy zastosowaniu wysokich standardów etyki oraz zaangażowania w załatwienie sprawy. Wyjaśnił przy tym czego powinniśmy oczekiwać od policjanta przy zgłaszając z konkretną sprawą do załatwienia. 2

 

autor: asp. Edward Banach/ KPP Białobrzegi

Powrót na górę strony