Aktualności

Białobrzeska Policja apeluje o rozwagę przy używaniu fajerwerków

Data publikacji 28.12.2016

Za trzy dni powitamy Nowy Rok. Będą salwy fajerwerków i petard. Zadbajmy przy tym o nasze bezpieczeństwo.

Podczas zabawy pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym i innych osób. Od kilku tygodni można kupić pirotechniczne fajerwerki, które są nieodłącznym elementem sylwestrowej zabawy. Pamiętaj, że:

fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu. Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II. Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przed użyciem  bezwzględnie należy się zapoznać z instrukcją obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one komuś zagrozić lub spowodować pożar . Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry. Hałas pochodzący od wybuchu petard niepokoi zwierzęta domowe. Zadbajmy żeby nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym .Szczególnie uważajmy na dzieci , którym uda się zdobyć fajerwerki nie zastanawiając  się, jakie mogą być tego konsekwencje. Nieostrożne posługiwanie się środkami pirotechnicznymi może być przyczyną kalectwa lub śmierci. Materiałami pirotechnicznymi mogą zajmować się tylko osoby dorosłe.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  określa zasady transportu, dystrybucji, nabywania, przechowywania oraz używania materiałów wybuchowych.

PAMIĘTAJ!!!

Osobie, która sprzedaje materiały pirotechniczne osobom niepełnoletnim grozi kara pozbawienia wolności nawet do dwóch. lat 

Kto nabywa, przechowuje lub używa materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego bez wymaganego pozwolenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 Producent albo importer, który wprowadza do obrotu materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego lub wyrób pirotechniczny, niezgodny z wymaganiami bezpieczeństwa, z umieszczonym oznakowaniem CE, albo dystrybutor, który udostępnia na rynku ten materiał lub wyrób, niezgodny z wymaganiami bezpieczeństwa, z umieszczonym oznakowaniem CE, podlega karze pieniężnej w wysokości do 120 000 zł.

 

/EB

Powrót na górę strony