Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki

nadkom. Arkadiusz Wojtowicz  - p.o. naczelnika

Arkadiusz Świątyński - z-ca naczelnika

podinsp. Konrad Siara - p.o. z-ca naczelnika

tel.: 47 701 34 00

fax: 47 701 24 00

email: informatyka.kwp@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony