Oddział Prewencji Policji w Płocku

Oddział Prewencji Policji w Płocku

insp. Rafał Szarwiński  - dowódca

nadkom. Jarosław Licnerski - z-ca dowódcy

kom. Rafał Smagała - z-ca dowódcy

tel.: 47 705 14 00

fax: 47 705 14 26

email: oppplock@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony