Oddział Prewencji Policji w Radomiu

Oddział Prewencji Policji w Radomiu

mł. insp. Krzysztof Kmieciak - dowódca

podinsp. Sławomir Węglicki - z- ca dowódcy

nadkom. Szymon Duraziński - z-ca dowódcy

tel.: 47 701 39 71

fax:  47 701 31 84

adres: 26-600 Radom, ul. Fołtyn 2 

email: oppradom@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony