Wydział Wywiadu Kryminalnego

Wydział Wywiadu Kryminalnego

nadkom. Paweł Podsiadły - naczelnik

nadkom. Dominik Sadowski - z-ca naczelnika

tel.:  47 701 28 14

fax.: 47 701 21 23

email: wywiad.kwp@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony