Wydział dw. z Korupcją

Wydział dw. z Korupcją

nadkom. Konrad Bryśkiewicz - naczelnik

podkom. Michał Nalberski - z-ca naczelnika 

tel.: 47 701 31 11

fax: 47 701 35 70

e-mail: korupcja.kwp@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony