Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

nadkom. Marek Wojciechowski - naczelnik

podinsp. Sylwester Gębski - z-ca naczelnika 

 

tel.: 47 701 21 81

fax.: 47 701 26 28

email: ds.kwp@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony