Wydział Kryminalny - Policja Mazowiecka

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

mł. insp. Piotr Kupisz - naczelnik

nadkom. Robert Spadło - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 26 34

fax: 47 701 28 07

e-mail: kryminalny.kwp@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony