Szkolenia Wydziału Konwojowego w garnizonie mazowieckim - Wydział Konwojowy - Policja Mazowiecka

Wydział Konwojowy

Szkolenia Wydziału Konwojowego w garnizonie mazowieckim

Data publikacji 19.11.2019

Inicjatywa Wydziału Konwojowego dotycząca szkolenia funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego z zakresu metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń przynosi wymierne efekty. Tylko od września 2019 br. udział w nich wzięło 797 policjantów, a w całym 2019 r. ponad 1000.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji konwojów i doprowadzeń, przeciwdziałanie zaistnieniu wydarzeń nadzwyczajnych związanych z tą formą służby oraz doskonalenie posiadanych już umiejętności w tym zakresie. Na zaproszenie Komendantów, Prelegenci z Zespołu ds. Organizacji Służby oraz Sekcji zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, przeprowadzali spotkania edukacyjne, których tematyka obejmowała zagadnienia ściśle związane z pełnieniem i dokumentowaniem przebiegu służby, taktyką zachowania bezpieczeństwa podczas realizacji konwojów i doprowadzeń oraz zasadami postępowania z osobami osadzanymi. Do tej pory zrealizowanych zostało 21 szkoleń, które odbyły się m.in. w KMP w Radomiu, Płocku, Ostrołęce, Siedlcach, oraz w KPP w Sokołowie Podlaskim, Grójcu.

Ostatnie szkolenie, które odbyło się 14 listopada br. w Grójcu, w którym uczestniczyła również kadra średniego i wyższego szczebla KPP, przebiegło w przyjaznej atmosferze i z dużym zainteresowaniem uczestników. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudził przegląd monitoringu wizyjnego.

Do końca roku zaplanowanych jest jeszcze kilka szkoleń, i należy zwrócić uwagę na to, że ich główną istotą jest również przestrzeganie policjantów przed rutyną, a młodym adeptom w służbie w Policji ma uświadomić elementarne standardy z zakresu metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń, w czym doświadczeni prelegenci Wydziału Konwojowego mają za zadanie ich wesprzeć.

Opr. Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony