Struktura wydziału

Struktura wydziału

Data publikacji 19.07.2016

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

MŁ.INSP. Sylwester Kacprzak

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

nadkom. Rafał KAMIŃSKI

 

 

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego

tel.: 47 701 30 80          

fax: 47 701 28 73

fax: 47 701 20 13

e-mail: rd.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Zespół ds. Organizacji Służby i Działań 

Koordynator:

47 701 30 91

 

Nadzór i wzmożone działania na drogach:

47 701 30 91

47 701 30 87

47 701 30 90

 

Inżynieria Ruchu Drogowego:

47 701 30 88

 

SEWIK:

47 701 30 86

 

Ewidencja kierowców naruszających przepisy RD/punkty/ KSIP:

47 701 30 98

47 701 30 89

 

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej

Koordynator: podinsp. Stanisław Popiel

47 701 30 93

e-mail: rdprofilaktyka.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Profilaktyka BRD:

47 701 30 95

47 701 30 85

47 701 30 96

 

Pomoc prawna z zakresu przepisów ruchu drogowego:

47 701 30 78

 

Krajowa Mapa Zagrozeń Bezpieczeństwa:

47 701 30 86

47 701 30 98

 

Skrzynka "STOP AGRESJI DROGOWEJ"

47 701 30 80

email: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

 

Wszelką korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną do WRD KWP zs. w Radomiu proszę kierować na adres: rd.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony