Struktura Wydziału

Struktura wydziału

Data publikacji 19.07.2016

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu tworzą funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni, którzy realizują zadania w zakresie m.in. nadzoru oraz koordynacji działań związanych z planowaniem oraz pełnieniem służby patrolowej i obchodowej, problematyką wykroczeń, czy wykorzystaniem psów służbowych. Ponadto zajmują się szeroko pojętą profilaktyką społeczną w tym: przeciwdziałaniem przestępczości, problematyką nieletnich i patologii społecznych, procedurą „Niebieskie Karty”, działaniami informacyjno-edukacyjnymi z ww. obszarów.

Naczelnik Wydziału Prewencji

mł. insp. Agnieszka Guza

Zastepca Naczelnika Wydziału Prewencji

kom. Krzysztof Maćkula

 

Sekretariat

Telefon (linia miejska): 47 701 30 50

Telefon (linia służbowa): 701-30-50

FAX (linia miejska): 47 701 27 01

FAX (linia służbowa): 701-27-01

e-mail: prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Zespół ds. Organizacji Służby

47 701 30 55 – koordynator zespołu ds. organizacji służby

47 701 30 60 – wykroczenia, straż miejska/gminna

47 701 30 61 – wykroczenia, straż miejska/gminna

47 701 30 58 – koleje, paralizatory, kamerki nasobne

47 701 30 73 – koleje, posterunki policji

47 701 30 71 – obszary wodne

47 701 30 69 – psy służbowe

47 701 30 56 – statystyka, KMZB

47 701 30 64 – statystyka, KMZB

47 701 30 70 – statystyka, KMZB

47 701 30 67 – statystyka

 

Zespół profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii

47 701 30 65 – koordynator zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii

47 701 30 72 – nieletni

47 701 30 68 – debaty społeczne

47 701 30 63 – dzielnicowi

47 701 30 66 – dzielnicowi

47 701 30 57 – Niebieska Karta, handel ludźmi

47 701 30 74 – seniorzy, profilaktyka społeczna

47 701 30 59profilaktyka społeczna

47 701 30 62 – profilaktyka społeczna

Powrót na górę strony