Aktualności

Kolejny projekt zrealizowany, a zakładane wskaźniki osiągnięte!

Data publikacji 09.04.2024

We wrześniu 2023 roku Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu rozpoczął realizację projektu pn. „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – MY TO ROZUMIEMY!”, który został dofinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach edukacji ekonomicznej. Projekt swoim zasięgiem obejmował cały garnizon mazowiecki, działania były prowadzone w 28 powiatach województwa mazowieckiego. Celem głównym projektu było zwiększenie bezpieczeństwa uczniów szkół podstawowych w cyberprzestrzeni w zakresie potencjalnych wyłudzeń finansowych w Internecie.

Pierwszym etapem projektu było zaktualizowanie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie edukacji prewencyjnej dotyczącej bezpieczeństwa ekonomicznego dzieci i młodzieży w Internecie, w tym zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom haseł, środków finansowych, danych osobowych oraz wyposażenie funkcjonariuszy w materiały wspomagające działania prewencyjne na rzecz społeczeństwa. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu oraz wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego, którzy w ramach swoich zadań służbowych zajmują się problematyką związaną z bezpieczeństwem w Internecie, przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym i profilaktyką wśród małoletnich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policyjni profilaktycy podczas seminarium warsztatowego mieli możliwość uzupełnić wiedzę dotyczącą cyberzagrożeń, otrzymali teczki edukacyjne z materiałami profilaktycznymi, scenariuszami zajęć dedykowanymi do różnych grup wiekowych oraz nauczyli się jak można wykorzystać aplikację Minecraft Education Edition jako narzędzie profilaktyczne. Zaproszeni eksperci dzielili się swoją wiedzą, poruszane były takie tematy jak: cyberhigiena; szeroko pojęte bezpieczeństwo zakupów w Internecie; sztuczna inteligencja; postępowanie karne a postępowanie cywilne w kontekście ochrony praw konsumenta; a także omówione zostały socjotechniki i formy manipulacji jakim poddawani są konsumenci w sieci.

 

Kolejnym etapem projektu było zaproszenie do udziału placówek oświatowych oraz przeprowadzanie warsztatów prewencyjnych dla szkół z terenu Mazowsza pn. „Z bezpieczeństwem w sieci za pan brat”. W rezultacie podjętych działań ponad 112 szkół uczestniczyło w projekcie, przeprowadzono blisko 240 warsztaty, 120 nauczycieli oraz 3175 uczniów zostało objętych działaniami edukacyjnymi dotyczącymi zasad bezpiecznego zachowania w świecie wirtualnym, korzystania z portali sprzedażowych i komunikatorów w kontekście wyłudzeń środków finansowych, posługiwania się pieniądzem elektronicznym i płatnościami on-line.

W profilaktyce istotne jest by wyprzedzać zagrożenia w kontekście rozwoju technologii i zachodzących przemian. Bardzo ważne dla bezpieczeństwa jest kształtowanie świadomości młodych ludzi, zdobywanie wiedzy, praktycznych umiejętności i ich zastosowanie w realnym życiu.  Aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, jak również wychodząc naprzeciw złożonej rzeczywistości profilaktycy policyjni garnizonu mazowieckiego w swych działaniach starają się uwzględniać różne formy oddziaływania, które są ciekawe i czytelne dla jej odbiorców, a zarazem efektywne. Powyższy projekt był kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza ale nie ostatnim.

Relacje z warsztatów:

Białobrzegi

Ciechanów

Garwolin

Lipsko

Łosice

Ostrołęka

Ostrów Maz.

Płońsk

Siedlce

Szydłowiec

Zwoleń

Żyrardów

Autor: Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Zdjęcia: WP KWP zs. w Radomiu/KMP w Siedlcach, KPP w Grójcu, KPP w Łosicach

Film: asp. szt. Marcin Matysiak/KPP w Grójcu

Film Kolejny projekt zrealizowany, a zakładane wskaźniki osiągnięte!

Pobierz plik Kolejny projekt zrealizowany, a zakładane wskaźniki osiągnięte! (format mp4 - rozmiar 31.72 MB)

Powrót na górę strony