Aktualności

Szkolenie z Programu niwelowania stresu wśród osób małoletnich

Data publikacji 17.04.2023

W dniu 14.04 w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu przeprowadzono szkolenie na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zadań i uprawnień funkcjonariuszy Policji oraz „Programu niwelowania stresu wśród osób małoletnich (...)”.

Spotkanie poprowadziła kom. Justyna Stanik-Rybak, która przedstawiła zadania wynikające z procedury „Niebieskie Karty” oraz sygnały świadczące o występowaniu przemocy w rodzinie zarówno wobec osób dorosłych oraz dzieci.

Podczas szkolenia również dyskutowano w sprawach dotyczących przedmiotowego zjawiska, występujących na terenie powiatu przasnyskiego.

Dzielnicowi powyższej jednostki zostali zapoznani z zadaniami i otrzymali maskotki do realizacji zadań wynikających z „Programu niwelowania stresu wobec osób małoletnich(...)” .

Celem Programu poza promocją działań mających wpływ na zniwelowanie stresu, jaki przeżywa osoba małoletnia podczas interwencji domowej dotyczącej przemocy w rodzinie, interwencji i działań prowadzonych w rodzinie, w której sprawca przemocy nadużywa alkoholu - jest przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie wśród najmłodszych wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej dzieciom, otwartej na ich problemy oraz dbającej w sposób bezpośredni o ich bezpieczeństwo oraz wzrost zaufania społecznego do Policji, jako instytucji wychodzącej naprzeciw problemom lokalnym.

Ważnym elementem było omówienie przez Sylwię Szewczyk zasad funkcjonowania telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 i adres strony: www.116111.pl, na której najmłodsi mogą znaleźć informacje m.in. o tym, gdzie mają szukać wsparcia w trudnych sytuacjach. Strona została dostosowana w ten sposób, że dzieci i młodzież znajdą tam odpowiedzi na nurtujące ich problemy - odpowiednio do wieku.

Ostatnim elementem spotkania było omówienie przez sierż. szt. Krzysztofa Dukała uprawnień dot. wydawania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

Wyk. S.Szewczyk/ W.Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony