Badania po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE PO ODWOŁANIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Data publikacji 11.07.2023

W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 roku stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego ze względu na zakażenia wirusem SARS-CoV, powraca obowiązek doręczania aktualnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydawanych posiadaczom pozwoleń na broń oraz kwalifikowanym pracownikom ochrony fizycznej i kwalifikowanym pracownikom zabezpieczenia technicznego, jak też zaświadczeń o ukończeniu przez pracowników ochrony kursu doskonalącego umiejętności zawodowe.

Terminy doręczania dokumentów:

orzeczenia potwierdzające możliwość dysponowania bronią – do dnia 28 września 2023 roku (90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego),

orzeczenia potwierdzające posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony - do dnia 29 sierpnia 2023 roku (60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego),

zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego, o którym mowa w przepisie art. 38b ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia – do dnia 28 września 2023 roku (90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego).

 

Wymagane dokumenty można doręczyć osobiście do Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (Radom, ul. 11 Listopada 37/59).

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki w godz. 8-17

środy, piątki w godz. 8-15

lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.

 

Niedoręczenie orzeczeń/ zaświadczeń we wskazanych terminach skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego zmierzającego do pozbawienia posiadanych uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony lub uprawnień do dysponowania bronią.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nie jest uprawniony do wyznaczania dłuższych od wskazanych terminów doręczania orzeczeń/ zaświadczeń.

Powrót na górę strony