Historia Oddziału Prewencji Policji w Radomiu

Kim jesteśmy ? - Historia Oddziału Prewencji Policji w Radomiu

Data publikacji 08.05.2023

Oddziały Prewencji Policji (OPP) Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji (SPPP)–jednostki organizacyjne polskiej Policji, przeznaczone głównie do działań zespołowych w ramach pododdziałów zwartych.

 • Historia

W tym roku mija 100 lat od utworzenia pierwszych Oddziałów Prewencji Policji. Oczywiście pierwsze oddziały nazywały się zupełnie inaczej niż dziś – Rezerwa Policji Państwowej. Pierwsze jednostki rezerwy, powstały w 1923 roku. Zgodnie z zarządzeniem oddziały rezerwowe miały mieć charakter kompanii szkolnych, odbywających normalne szkolenie niższych funkcjonariuszy Policji Państwowej, a jednocześnie gotowe do działań w każdej chwili.  Była to w okresie międzywojennym formacja przeznaczona do zwalczania zamieszek i demonstracji ulicznych.

6 kwietnia 1990 roku powstały Oddziały Prewencji Policji (OPP). Pierwszym aktem prawnym regulującym strukturę OPP było Zarządzenie nr 6/90 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 1990 roku w sprawie organizacji oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych Policji. W 2016 roku strukturach Policji Oddziały Prewencji Policji (OPP) funkcjonowały w następujących miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu natomiast Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji (SPPP) w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Opolu, Płocku i Radomiu.

 • Zadania

Do głównych zadań OPP i SPPP należą:

 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania zgromadzeń  i imprez masowych
 • przywracanie porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa
 • ochrona porządku publicznego w przypadku konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych  oraz i klęsk
 • prowadzenie pościgów za niebezpiecznymi przestępcami.

Funkcjonariusze OPP i SPPP pełnią również zwykłą służbę patrolową. W skład OPP w Warszawie wchodzi dodatkowo Kompania Reprezentacyjna Policji.

 • Wyposażenie

W czasie pełnienia służby patrolowej funkcjonariusze OPP i SPPP posiadają przy sobie standardowe wyposażenie policyjne. W przypadku wykonywania działań w ramach pododdziałów zwartych, mogą być wyposażeni dodatkowo w:

 • strzelby gładkolufowe
 • kaski ochronne
 • tarcze
 • kamizelki ochronne, nagolenniki, ochraniacze na ręce, rękawice ochronne
 • pałki szturmowe
 • miotacze gazu łzawiącego
 • miotacze gazu pieprzowego 
 • granaty łzawiące
 • pistolety sygnalizacyjne.

 

Oddziały prewencji wykorzystują także w swoich działaniach:

 • armatki wodne
 • automatyczne wyrzutnie granatów łzawiących

 

 • Historia OPP Radom

Rozkazem nr 2/RA/90 z dnia 10 sierpnia 1990 utworzono Oddział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu o liczbie etatów 400 w strukturze

 • Kompania Operacyjna z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 8
 • 2 Kompanie Operacyjne z siedzibą w Pionkach przy ul. Leśnej 15
 • Kompania Taktyczna i Pluton Specjalny z siedzibą w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 (obecny budynek Wydziału Łączności KWP zs. w Radomiu

Rozkazem nr 3/92 z dnia 16 lipca 1992 roku utworzono Oddział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy ul. Toruńskiej 8. Wprowadzona zmiana spowodowała zmniejszenie stanu etatowego z 400 na 122 oraz likwidację pozostałych siedzib. Od 23 września do 30 czerwca 2000 roku jednostka liczyła 120 etatów.

Z dniem 1 lipca 2000 roku Rozkazem nr Z-12/2000 z dnia 2 listopada 2000 został utworzony Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu o liczbie etatów 157. Kolejną zmianą było dodanie w 2007 roku 4 etatów cywilnych.

Od dnia 15 grudnia 2009 roku Rozkazem nr 88/09 z dnia 30 listopada 2009 roku zmniejszono Samodzielny Pododdział Prewencji Policji z 157 i 4 stanowisk cywilnych na 140 i 4 stanowiska cywilne. Od dnia 1 maja 2010 roku siedzibę Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji
w Radomiu przeniesiono z ulicy Toruńskiej 8 na ul. 11 listopada 37/59 (budynek – łącznik KWP zs. w Radomiu.

Od 1 stycznia 2013 roku rozkazem nr 63/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu  został powiększony do 166 etatów i 4 stanowisk cywilnych. Kolejną zmianą wprowadzoną Rozkazem nr 7/16 z dnia 11 marca 2016 roku było zwiększenie stanu etatowego do 168 i 4 stanowisk cywilnych.

Od 1 czerwca 2022 roku Decyzją nr 198 Komendanta Głównego Policji z 24 maja 2022 roku Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu został powiększony do 191 etatów.

Od 1 sierpnia 2022 roku Decyzją nr 265 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2022 roku Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu został powiększony do 216 etatów.

Rozkazem organizacyjnym Nr 66/22 z dnia 14 grudnia 2022 roku Komendanta Głównego Policji uchylono etat Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu.

Decyzją nr 398 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 roku utworzono Oddział Prewencji Policji w Radomiu o stanie etatowym 241 i 4 etaty cywilne.

 

Dowódcy Jednostki

 

kpt. Jan Rajkowski - 01.11.1990 - 15.02.1993

kpt. Czesław Gąsiorowski - 16.2.1993 - 31.07.1996

podinsp. Andrzej Kusyk - 16.08.1996 - 09.07.1999

nadkom. Stanisław Plęs - 10.07.1999 - 30.12.2004

mł. insp. Kazimierz Wojdyło - 01.01.2005 - 12.09.2012

insp. Mirosław Majstrak - 13.09.2012 - 28.02.2024 

mł. insp. Krzysztof Kmieciak - 29.02.2024  - do chwili obecnej

Powrót na górę strony