Komendanci - Kierownictwo - Policja Mazowiecka

Kierownictwo

Komendanci

Data publikacji 05.12.2016

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

Nadinsp.  Michał Ledzion

                                                                                                                                                                                                                       

 

Nadinsp. Michał Ledzion urodził się w 1970 r. w Łodzi. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dotychczas związany był z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Zajmował różne stanowiska w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, jak i w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. W przebiegu kariery zawodowej był m.in. dowódcą Kompanii Pogotowia Policyjnego KWP w Łodzi, specjalistą Sztabu Policji KWP w Łodzi, Naczelnikiem Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Łodzi. Był również Zastępcą Komendanta IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz Komendantem II KP w Łodzi, a od stycznia 2017 roku Dowódcą Oddziałów Prewencji Policji w Łodzi.

Od 1 października 2019 roku nadinsp. Michał Ledzion pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. 21 listopada nadinsp. Ledzion został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, od 8 stycznia 2020 roku pełni obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

insp. Jakub Gorczyński

                                                                                                                                                                                                                        

Insp. Jakub Gorczyński urodził się w 1975 r. w Poznaniu. Służbę w Policji rozpoczął w roku 1994. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Podyplmowego Ekonomicznego, kierunek Zarządzanie. Związany był zarówno z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Zajmował różne stanowiska w strukturach Komendy Rejonowej Policji Poznań Stare Miasto, Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Po ponad 10-letnim okresie służby w Sztabie Policji KWP w Poznaniu, w 2010 roku został Naczelnikiem Sztabu Policji KMP w Poznaniu, a w 2016 roku Naczelnikiem Sztabu Policji KWP w Poznaniu. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, czy Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

 

 

ZastępcA Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w RadomiU

mł. insp. Piotr Janik

Mł. insp. Piotr Janik urodził się w 1975 roku w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w roku 1995. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. Od początku kariery związany z pionem kryminalnym. W latach 1995-2000 pełnił służbę w Komendzie Stołecznej Policji, a następnie w Komendzie Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Od roku 2008 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Kielcach, a w 2013 roku - obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej, gdzie sprawował nadzór nad pionem kryminalnym. W roku 2014 został powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Kielcach. Od października 2017 roku - Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

W latach 2019-2020 - wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant, Policyjną Odznaką Zasługi im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego".

 

ZastępcA Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

insp.  dariusz krzesicki

Insp. Dariusz Krzesicki urodził się 12 czerwca 1966 roku w Radomiu. W 1991 r. ukończył studia w zakresie ekonomii, a w 2007r. studia z zakresu audytu i kontroli w administracji rządowej.

Do Policji wstąpił w 1992 roku. Przez większość służby związany był z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw kontroli. Od 2016 r. Naczelnik Wydziału Kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Od 1 maja 2019 pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. 24 października 2019 rozkazem Komendanta Głównego Policji został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 

 

 

Powrót na górę strony