Aktualności

Odprawa służbowa koordynatorów TK

Data publikacji 19.07.2016

W dniach 7-9 marca 2016 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się odprawa służbowa z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej, połączona z konferencją szkoleniową na temat wykorzystania technologii obrazowania miejsca zdarzenia 2D/3D.

Odprawę prowadzili Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. Adam Frankowski oraz Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki, mł. insp. Piotr Trojanowski.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań przez techników kryminalistyki w 2015 roku. Omówiono także realizację projektu pt. „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację” w ramach Programu Erasmus +, przeznaczonego dla biegłych i techników kryminalistyki z Polski, Czech i Słowacji.

Ponadto zajęto się przygotowaniami do II Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant służby kryminalnej” w kategorii najlepszy technik kryminalistyki roku 2016. Konkurs odbędzie się w Szkole Policji w Pile w dniach 7-9 czerwca 2016 bieżącego roku. Zebrani na odprawie przedyskutowali również tematykę czynności techniczno-kryminalistycznych w trakcie oględzin miejsca zdarzenia drogowego.

Podczas zajęć na poligonie zaprezentowano technologie 2D/3D, opracowane w ramach projektu badawczo–rozwojowego pt. „Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc zdarzenia i okoliczności zdarzenia”. Z kolei w części szkoleniowej zaprezentowano nowoczesne metody zabezpieczania obrazu oraz tworzenia trójwymiarowych modeli miejsca zdarzenia przy wykorzystaniu technologii, rozwiniętej w ramach ww. projektu.

Powrót na górę strony