Sekcja Daktyloskopii i Traseologii

Pracownia Identyfikacji i Wizualizacji Śladów

Data publikacji 14.01.2021

Do podstawowych zadań pracowni należy:

W zakresie „Badań Daktyloskopijnych”

 1. Ujawnianie śladów linii papilarnych, poletkowej budowy skóry, śladów rękawiczek, śladów czerwieni wargowej, śladów małżowiny usznej pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu;
 2. Badania w zakresie określenia pochodzenia śladów czerwieni wargowej i śladów małżowiny usznej;
 3. Badania oceniająco – typujące i identyfikacja śladów linii papilarnych;
 4. Badania oceniająco – typujące i identyfikacja poletkowej budowy skóry ludzkiej;
 5. Analiza mechanizmu powstania śladów daktyloskopijnych;
 6. Wnioskowanie o rodzaju podłoża, na którym ujawniono i zabezpieczono ślady daktyloskopijne;
 7. Sporządzanie materiału badawczego od osób i zwłok;
 8. Selekcja śladów linii papilarnych (kwalifikacja śladów do przeszukań w AFIS oraz porównanie z materiałem porównawczym do eliminacji);
 9. Kodowanie śladów linii papilarnych w systemie AFIS;
 10. Przeszukiwanie i gromadzenie śladów linii papilarnych w AFIS.

 

W zakresie „Badań Śladów Rękawiczek”

 1. Badania oceniająco – typujące i identyfikacja śladów rękawiczek;
 2. Analiza mechanizmu powstania śladów daktyloskopijnych;
 3. Wnioskowanie o rodzaju podłoża, na którym ujawniono i zabezpieczono ślady daktyloskopijne.

 

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań daktyloskopijnych w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025, [Nr AB 1434]

Powrót na górę strony