Sekcja Daktyloskopii i Traseologii

Wojewódzka Registratura Daktyloskopijna

Data publikacji 19.07.2016

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej należy:

1.      Weryfikacja poprawności formalno-prawnej kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych oraz weryfikacja poprawności i jakości odwzorowań

2.      Przekazywanie zweryfikowanych kart do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej (CRD)

3.      Prowadzenie wojewódzkiego podzbioru kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych.

4.      Wycofywanie kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych ze zbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.     Sporządzanie na wniosek organów procesowych i sądów kopii kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych do celów poszukiwawczych.

Powrót na górę strony