Sekcja Chemii

Pracownia Badań Narkotyków

Data publikacji 02.07.2020

Do podstawowych zadań pracowni narkotyków należy:

  1. Badanie jakościowe i ilościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych.
  2. Badania: mikrośladów, włókien, farb, lakierów, tworzyw sztucznych, klejów, szkieł, metali i ich stopów oraz nietypowych śladów.
  3. Badania: substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi oraz nieznanych substancji.
  4. Badania alkoholu etylowego w płynach ustrojowych.
  5. Badania związków w kierunku określenia środka zastępczego.

W pracowni pracuje: 5 biegłych z zakresu badań chemicznych, 2 kandydatów na biegłych, 2 certyfikowanych specjalistów z zakresu badań chemicznych oraz dwie osoby personelu technicznego. W Pracowni obowiązują następujące procedury badawcze, według których wykonywane są opinie kryminalistyczne:

  1. Procedura „Badania nn. substancji w celu stwierdzenia obecności narkotyków  i ich prekursorów” HL-J-Pb-10/10 wyd. 4 z dnia 02.09.2019r.
  2. Procedura: „Analiza ilościowa ∆9 –tetrahydrokannabinolu metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym”  HL-J-Pb-14/10 wyd. 3 z dnia 02.09.2019r.
  3. Procedura: „Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym”  HL-J-Pb-13/10 wyd. 3 z dnia 02.09.2019r.
  4. Procedura: „Oznaczenie zawartości alkoholu etylowego w płynach ustrojowych człowieka metodą chromatografii gazowej head-space” HL-J-Pb-11/10 wyd. 4 z dnia 02.09.2019r.

Pracownia od początku swojego funkcjonowania bierze udział w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez Instytut Chemii Klinicznej w Bonn otrzymując  wynik 0% odchylenia od medianu, co oznacza spełnienie wymagań i skutkuje otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego jakość badań.

 

Powrót na górę strony