Sekcja Badań Wypadków Drogowych Mechanoskopii i Broni

Pracownia Broni i Balistyki

Data publikacji 29.08.2019

Do podstawowych zadań pracowni  należy:

1.Ustalenie rodzaju, typu, modelu oraz kalibru broni i amunicji oraz określenie ich zdatności do oddania strzału.
2.Badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej oraz
amunicji do nich.
3.Badania przedmiotów w zakresie ich odporności na penetrację pociskiem miotanym.
4.Identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek lub pocisków.
5.Badania identyfikacyjne łusek i pocisków.
6.Analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów.
7.Badania z zakresu balistyki zewnętrznej.

Opinie kryminalistyczne w Pracowni Broni i Balistyki wykonywane są zgodnie z procedurą badawczą „Badania urządzeń o charakterze broni palnej” HL-M-Pb-16/14 wyd. 2 z dnia 29.08.2019r. W pracowni pracuje 2 biegłych.

Powrót na górę strony