Sekcja Badań Wypadków Drogowych Mechanoskopii i Broni

Pracownia Mechanoskopii

Data publikacji 14.01.2021

Do podstawowych zadań pracowni mechanoskopii należy:

 1. Identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia.
 2. Badanie mechanicznych urządzeń zamykających.
 3. Badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach.
 4. Badania identyfikacyjne pojazdów i ich podzespołów.
 5. Odczyt danych z pamięci modułów elektronicznych pojazdów i maszyn.
 6. Odczyt danych z pamięci kluczy samochodowych.
 7. Badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów.
 8. Określenie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów.
 9. Określenie czy przedmioty stanowiły całość.
 10. Określenie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb.
 11. Badania plomb i plombownic.

Opinie kryminalistyczne w Pracowni Mechanoskopii wykonywane są zgodnie z procedurą badawczą „Badania śladów mechanoskopijnych” HL-M/Pb-1/05 oraz  „Badanie oznaczeń identyfikacyjnych” HL-M-Pb-2/05 są to wydania 4 z dnia 28.08.2019r. W pracowni mechanoskopii pracuje 4 biegłych.

Powrót na górę strony