Historia LK

Historia Laboratorium KWP zs. w Radomiu

Data publikacji 19.07.2016

Laboratorium Kryminalistyczne KWP z siedzibą w Radomiu kontynuuje swoją działalność dawnego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW), w którym od 1976 roku funkcjonowała Samodzielna Sekcja Wydziału Kryminalistyki z pracowniami: daktyloskopii, mechanoskopii i traseologii, pisma oraz fotografii. Zakresem działania obejmowała wówczas 8 powiatów byłego województwa radomskiego.

Laboratorium Kryminalistyczne  KWP z siedzibą w Radomiu kontynuuje swoją działalność dawnego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW), w którym od 1976 roku funkcjonowała Samodzielna Sekcja Wydziału Kryminalistyki z pracowniami: daktyloskopii, mechanoskopii i traseologii, pisma oraz fotografii. Zakresem działania obejmowała wówczas 8 powiatów byłego województwa radomskiego.

W 1990 roku  powstało Laboratorium Kryminalistyczne  z nową pracownią wypadków drogowych.

W 1994 roku powstała pracownia osmologii.  Ówczesne kierownictwo laboratorium zaczęło podejmować  pierwsze kroki w kierunku zmiany siedziby.

W roku 1999 w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju LK KWP w Radomiu zostało przekształcone w LK KWP z siedzibą w Radomiu z zespołami zamiejscowymi w: Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach  i Płocku, które zostały przekształcone w sekcje zamiejscowe. Sekcje te powstały w miejsce zlikwidowanych Laboratoriów byłych Komend Wojewódzkich w w/w  miastach.

2009 – powstaje nowa struktura LK, zostają zlikwidowane sekcje zamiejscowe.

Od 30.11.2009 r.  LK KWP z siedzibą w Radomiu funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjnej. Kontynuowana jest rozbudowa laboratorium poprzez powstawanie nowych pracowni: badań komputerowych, broni i balistyki , narkotyków oraz badań alkoholu w płynach ustrojowych

W dniu 08.11.2010 roku decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego został powołany Nieetatowy Zespół ds. Jakości.

2010 – zmiana siedziby Laboratorium  z budynku KWP z siedzibą w Radomiu do samodzielnego zespołu obiektów przy ul. Limanowskiego 95.

2011 – nowa struktura LK, powstają zespoły w miejsce sekcji, zamiast kierowników sekcji są koordynatorzy zespołów

2012  - uruchomienie pracowni broni i balistyki; rozpoczęcie procesu akredytacji metody badawczej ”Identyfikacja daktyloskopijna”

2013 - uzyskanie akredytacji Certyfikat Nr AB 1434

2017 - rozpoczęcie kolejnego cyklu akredytacyjnego, rozszezrenie zakreu akredytacji o badania wizualzaci śladów

2017   nowa struktura LK powstają sekcje w miejsce zespołów, zamiast koordynatorów zespołów powołani zostają Kierownicy Sekcji

Powrót na górę strony