Aktualności

Doposażenie Laboratorium Kryminalistycznego w nowoczesny sprzęt badawczy.

Data publikacji 08.01.2024

Za nami koniec roku 2023, który obfitował w zakupy dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu wielu najnowocześniejszych sprzętów badawczych, wykorzystywanych przy wykonywaniu ekspertyz i wydawaniu opinii kryminalistycznych.

Pracownia mechanoskopii została doposażona w stół do badań elektronarzędzi oraz programator z optycznym czytnikiem profilu kluczy za łączną wartość około 30 000 zł. Natomiast w pracowni balistyki znalazł się nowoczesny hybrydowy łapacz pocisków za kwotę prawie 90 000 zł. Ułatwieniu pracy będą służyły też: nowa komora cyjanoakrylowa do ujawniania śladów dermatoskopijnych (za kwotę ok. 109 000 zł), znacznie większa od obecnie posiadanej przez pracownię daktyloskopii oraz nowoczesny stół do fotografowania z aparatem i obiektywami i uchwytem do fotografowania obuwia o wartości około 41 000 zł).

Natomiast w pracowni chemii pojawił się przenośny analizator rentgenowski, który w krótkim czasie analizuje i podaje rodzaj badanych substancji (za kwotę około 600 000 zł), zakupiono również niezbędny system oczyszczania wody, spektometr oraz wagi za około 65 000 zł.

Doposażenie Laboratorium Kryminalistycznego w sprzęt badawczy było możliwe dzięki dofinansowaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w środki w kwocie 979 500 zł

Jednakże najbardziej oczekiwana była realizacja zakupu ambulansu kryminalistycznego. Ambulans został przekazany do LK 12.12.2023 r. Na miejscu zdarzenia, w pojeździe będą mogły być wykonywane czynności służbowe takie jak sporządzanie dokumentacji, zabezpieczanie śladów i dowodów rzeczowych oraz inne czynności związane z badaniem przedmiotowego miejsca zdarzenia czynu przestępczego w każdych warunkach atmosferycznych, niezależnie od pory dnia i otoczenia, w jakim przeprowadzane będą oględziny. Zakup ambulansu kryminalistycznego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 304 627,33 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 609 254,67 zł.

Powrót na górę strony