Aktualności

„Dokumentowanie czynności techniczno-kryminalistycznych w urządzeniu ewidencyjnym „e-RCTK”.

W dniach 8 i 9 września w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się szkolenie na temat „Dokumentowanie czynności techniczno-kryminalistycznych w urządzeniu ewidencyjnym „e-RCTK” systemu informatycznego „ERCDŚ”” dla naczelników wydziałów nadzorujących pracę komórek techniki kryminalistycznej oraz kierowników sekcji techniki kryminalistycznej dla jednostek KMP/KPP garnizonu mazowieckiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Panów nadkom. Jana Mleczko oraz nadkom. Przemysława Kukiełkę. Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano m.in. o możliwości dodania dodatkowych informacji wykonywanych podczas oględzin miejsc zdarzeń oraz o możliwościach i konieczności usystematyzowania wpisów związanych ze śladami na miejscach wypadków drogowych.

Powrót na górę strony