Aktualności

SZKOLENIE DLA FUNKCJONARIUSZY KOMÓREK TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ GARNIZONU MAZOWIECKIEGO

Data publikacji 14.09.2020

W dniach 2 i 3 września, w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy komórek techniki kryminalistycznej garnizonu mazowieckiego.

Szkolenie przeprowadzono dwuetapowo. Zagadnienia dotyczące oględzin miejsca kradzieży z włamaniem, a także metodyki ujawniania, zabezpieczania oraz wykorzystania śladów stanowiących przedmiot badań traseologicznych realizowany był w formie interaktywnych wykładów.

Dr n. med. Robert Bojanur – specjalista z zakresu medycyny sądowej i patomorfologii Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przedstawił uczestnikom szkolenia tematykę dotyczącą medycyny sądowej z medyczno-sądowymi aspektami oględzin miejsca zdarzenia oraz zadania specjalisty podczas sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Wykład zakończony był panelem dyskusyjnym związanym z oględzinami zwłok i miejscem ich znalezienia.

Oględziny miejsca wypadku drogowego zrealizowane zostały w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z udziałem biegłych z Pracowni Badań Wypadków Drogowych dra Pawła Lewandowskiego i Kierownika Sekcji Krzysztofa Kocura.

Dzięki uprzejmości i wizycie gości z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, mjra Bartosza Klepczyńskiego oraz st. chor. sztab. Marcina Patoka, funkcjonariusze techniki kryminalistyki mogli zapoznać się z obsługą oraz bezpośrednim wykorzystaniem skanera 3D podczas oględzin miejsca wypadku drogowego. Urządzenia, które umożliwia uzyskanie obiektywnej, cyfrowej dokumentacji 3D badanego miejsca w stosunkowo krótkim czasie.

Naziemny skaning laserowy zdarzenia polega na zeskanowaniu rzeczywistości z różnych, dopełniających się stanowisk pracy skanera3D. Dane pozyskiwane są w sposób bezdotykowy, dla odległości do 130 m z jednego stanowiska, a następnie zapisywane na dysku twardym komputera współpracującego z urządzeniem. Skaner3D umożliwia pozyskanie współrzędnych przestrzennych, co przekłada się na wysokiej jakości realistyczny obraz dokumentowanego miejsca.

Powrót na górę strony