Aktualności

Podnoszenie kompetencji personelu

Data publikacji 26.06.2020

W dniach 22 – 23 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu odbyło się szkolenie nt. „Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz auditor wewnętrzny laboratorium na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02” przeprowadzone przez dra Sławomira Piliszka z Firmy Doradczej ISOTOP s.c.

W szkoleniu wzięli udział Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP z  siedzibą w Radomiu, Kierownik ds. Jakości oraz kierownicy techniczni poszczególnych pracowni laboratorium. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Podczas szkolenie omówione zostały kwestie dotyczące terminów i definicji zawartych w normie, wymagań ogólnych takich, jak bezstronność i poufność oraz wymagań dotyczących struktury, zasobów, procesu oraz systemu zarządzania. Ponadto omówione zostały kwestie auditów wewnętrznych w laboratoriach, takie jak:

  • zasady auditowania
  • działania auditowe
  • zbieranie i weryfikowanie informacji
  • techniki i metody auditowania

W ramach ćwiczeń analizowano odnoszące się do normy, praktyczne aspekty badawcze charakterystyczne dla danych pracowni.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymali certyfikaty umożliwiające im przeprowadzanie auditów wewnętrznych w laboratoriach.

Powrót na górę strony