Aktualności

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym KWP z siedzibą w Radomiu stan na dzień 01.06.2024 r.

Data publikacji 09.09.2022

Sprawy, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania są traktowane priorytetowo - bez względu na specjalność, której badania dotyczą. Warunkiem koniecznym takiego sposobu realizacji zlecenia jest dostarczenie kopii postanowienia Sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz bezzwłoczne dostarczenie dokumentów i śladów/dowodów rzeczowych, tuż po zastosowaniu przez Sąd wyżej wymienionego środka.

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. 

Specjalność kryminalistyczna

Średni czas oczekiwania

Klasyczne badania dokumentów

137 dni

Techniczne badania dokumentów

60 dni

Badania informatyczne 

258 dni

Badania cyfrowych nośników danych

100 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań cyfrowych nośników danych

113 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań antroposkopijnych

0 dni

Badania mechanoskopijne 

80 dni

Badania broni i balistyka

130 dni

Badania wypadków drogowych

160 dni

Badania chemiczne

133 dni

Badania daktyloskopijne (metoda akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji nr AB 1434)

97 dni

Badania śladów rękawiczek

20 dni

Badania traseologiczne

96 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych

0 dni

 

 

 

Powrót na górę strony