Aktualności dla policjantów i pracowników Policji

Zespół Doradców ds. Etyki

Data publikacji 30.12.2022

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu Decyzją nr 18/22 z dnia 27 stycznia 2022 roku powołał Zespół Doradców ds. Etyki w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku oraz w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu

Realizując zalecenia Szefa Służby Cywilnej oraz zadania zawarte w Programie wzmacniania uczciwości i zapobieganiu korupcji na lata 2021-2023 Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec Decyzją nr 18/22 z dnia 27 stycznia 2022 roku powołał Zespół Doradców ds. Etyki w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku oraz w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu.

Zespół Doradców ds. Etyki ma za zadanie doradzać policjantom i pracownikom  jak właściwie rozumieć i przestrzegać zasady etyki policjanta oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.

Doradca zapewnia policjantowi/ pracownikowi, który zwraca się do niego:

•             poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;

•             anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa;

Doradca stara się doradzić policjantowi/pracownikowi wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Nie podejmuje za policjanta/pracownika decyzji, ani nie odpowiada za te, które on podjął lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

•             wyczerpania możliwych do zastosowania środków;

•             braku możliwości zachowania bezstronności.

W skład zespołu wchodzą:

mł. insp. dr Zenon Romanek

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka KWP zs. w Radomiu

 (I piętro budynek łącznika KWP, pokój nr 117)

tel.: 47 701 20 79

e-mail: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl

 

Magdalena Siczek-Zalewska

Starszy specjalista WKS KWP zs. w Radomiu

(II piętro, pokój nr 204)

tel.: 47 701 30 49

e-mail: magdalena.siczek-zalewska@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony