Kierownictwo

Komendanci

Data publikacji 27.05.2021

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

nadinsp.  Waldemar Wołowiec

Służbę pełni w Policji od 1990 roku.
Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
 
Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 • Zastępca Naczelnika Sekcji w Wydziale Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Bemowo
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Informacyjnej  w Biurze Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji
 • Naczelnik Wydziału Obsługi Informacyjnej w Biurze Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji
 • Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji
 • Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji
 • od 27 maja 2021 r. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu.
Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Policji
 • Złota Odznaka "Zasłużony Policjant"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

insp. Jakub Gorczyński

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz Studium Podyplomowego Ekonomicznego, kierunek zarządzanie.
Służbę w Policji rozpoczął w 1994 r. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie kryminalnym i prewencyjnym.
 
Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 • Kierownik Sekcji Operacji Policyjnych Zarządzania Kryzysowego Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
 • Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • 24 lipca 2020 r. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

                                                                                                                 

 

                                                                                                      

ZastępcA Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w RadomiU

insp. Piotr Janik

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.
Służbę w Policji rozpoczął w 1995. Od początku kariery związany z pionem kryminalnym.
 
Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.
 
Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
 • 21 lipca 2020 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

ZastępcA Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w RADOMIU

INSP. DARIUSZ KRóL

Ukończył studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest także absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku.
 
Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych.
 
Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 • Kierownik Referatu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach
 • p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie
 • Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie
 • 27 lipca 2022 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 
 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony