Dostępność KWP

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Data publikacji 04.09.2023

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu można:

- wysłać na adres: Zenon RomanekKomenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom.

- złożyć osobiście w recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu,  ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom. Recepcja czynna jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 7.30-15:30.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl

- przesłać na skrzynkę ePUAP

Powrót na górę strony