Pracownia wypadków drogowych - Sekcja Mechanoskopii i Balistyki - Policja Mazowiecka

Sekcja Mechanoskopii i Balistyki

Pracownia wypadków drogowych

Data publikacji 19.07.2016

Do podstawowych zadań pracowni badań wypadków drogowych należy:

  1. Rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie:
  •  akt sprawy,
  •  śladów na obuwiu i odzieży,
  •  uszkodzeń pojazdów i ich elementów.
  1. Określenie na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem drogowym oraz odległości między nimi.
  2. Badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tachografów, żarówek itp.).
  3. Badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym.
  4. Określenie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów.
  5. Badanie stanów technicznych pojazdów o masie całkowitej  do 3,5 tony.
  6. Udział w oględzinach poważnych wypadków drogowych, w których sytuacja terenowa i powypadkowa jest skomplikowana.

Opinie kryminalistyczne w Pracowni Wypadków Drogowych wykonywane są zgodnie z procedurą badawczą

 

Powrót na górę strony