Pracownia identyfikacji daktyloskopijnej - Sekcja Daktyloskopii - Policja Mazowiecka

Sekcja Daktyloskopii

Pracownia identyfikacji daktyloskopijnej

Data publikacji 01.07.2020

Do głównych zadań Pracowni Badań identyfikacyjnych i Wizualizacji śladów należy:

  1. Ujawnianie śladów linii papilarnych, poletkowej budowy skóry, śladów rękawiczek, śladów czerwieni wargowej, śladów małżowiny usznej pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu.
  2. Badania w zakresie określenia pochodzenia śladów czerwieni wargowej i śladów małżowiny usznej.
  3. Badania oceniająco – typujące i identyfikacja śladów linii papilarnych.
  4. Badania oceniająco - typujące i identyfikacja poletkowej budowy skóry ludzkiej.
  5. Analiza mechanizmu powstania śladów daktyloskopijnych.
  6. Wnioskowanie o rodzaju podłoża, na którym ujawniono i zabezpieczono ślady daktyloskopijne.
  7. Sporządzanie materiału badawczego od osób i zwłok.
  8. Kodowanie śladów linii papilarnych w systemie AFIS.


Badania wykonywane w pracowni są zgodne z procedurą badawczą Nr HL-J-Pb-18/16 wydanie 4 z dnia 02.12.2019r.
Pracownicy Pracowni
Badań identyfikacyjnych i Wizualizacji są  pierwszymi  w LK KWP zs. w Radomiu, które posiadają potwierdzenie swoich kompetencji przez Polskie Centrum Akredytacji numer akredytacji AB 1434.

Powrót na górę strony