Sekcja Chemii i Osmologii

Pracownia Osmologii

Data publikacji 19.07.2016

Do podstawowych zadań pracowni osmologii należy:

  1. Badanie identyfikacyjne i porównawcze śladów zapachowych.
  2. Identyfikacja śladów zapachowych poprzez ich porównywanie przy użyciu psów.
  3. Organizowanie przechowywania śladów zapachowych powierzonych na czas badań.
  4. Sprawowanie nadzoru nad użyciem i utrzymaniem psów do badań osmologicznych.
  5. Systematyczne prowadzenie tresury, racjonalne żywienie i pielęgnowanie oraz dbanie o dobry stan i kondycję psów.
  6. Dbanie o powierzony sprzęt, higienę pomieszczeń psów i zaplecza.

W Pracowni Osmologi pracuje 2 biegłych  z zakresu osmologii oraz 2 przewodników psów specjalnych.
Pracownia  poddawana jest atestacji oraz certyfikacji  na zgodność z  metodyką prowadzenia badań osmologicznych.

Powrót na górę strony