Pracownia badań narkotyków - Sekcja Chemii i Osmologii - Policja Mazowiecka

Sekcja Chemii i Osmologii

Pracownia badań narkotyków

Data publikacji 02.07.2020

Do podstawowych zadań pracowni narkotyków należy:

 1. Badanie jakościowe i ilościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych.
 2. Badania: mikrośladów, włókien, farb, lakierów, tworzyw sztucznych, klejów, szkieł, metali i ich stopów oraz nietypowych śladów.
 3. Badania: substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących
  i alkoholi oraz nieznanych substancji.
 4. Badania alkoholu etylowego w płynach ustrojowych.
 5. Badania związków w kierunku określenia środka zastępczego.

W pracowni pracuje: 4 biegłych z zakresu badań chemicznych, 2 kandydatów na biegłych, 2 certyfikowanych specjalistów z zakresu badań chemicznych oraz dwie osoby personelu technicznego. W Pracowni obowiązują następujące procedury badawcze według których wykonywane są opinie kryminalistyczne:

 1. Procedura „ Badania nn. substancji w celu stwierdzenia obecności narkotyków HL-J-Pb-10/10 wyd. 4 z dnia 02.09.2019r.
 2. Procedura: „Analiza ilościowa ∆9 –tetrahydrokannabinolu metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym”  HL-J-Pb-14/10 wyd. 3 z dnia 02.09.2019r.
 3. Procedura: „Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo - jonizacyjnym”  HL-J-Pb-13/10 wyd. 3 z dnia 02.09.2019r.
 4. Procedura: „Analiza ilościowa ∆9 –tetrahydrokannabinolu metodą chromatografii gazowej z detektorem masowym” HL-J-Pb-15/10 wyd. 3 z dnia 29.07.2016r
Powrót na górę strony