Badania dokumentów - Sekcja Badania Dokumentów i Technik - Policja Mazowiecka

Sekcja Badania Dokumentów i Technik

Badania dokumentów

Data publikacji 02.07.2020

Do podstawowych zadań pracowni badań dokumentów należy:

  1. Analiza porównawcza rękopisów.
  2. Identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego
    i podpisów.
  3. Ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu.
  4. Określanie rodzajów podłoży.
  5. Rozróżnianie rodzajów narzędzi pisarskich i podstawowych technik druku.

W pracowni  badań dokumentów pracuje 5 biegłych, 4 kandydatów na biegłych  z tego zakresu oraz 1 osoba personelu  technicznego.
Badania wykonywane w pracowni są zgodne z procedurą badawczą „ Badania rękopisów” HL – J-Pb-7 wyd 4 z dnia 28.08.2019r.

Powrót na górę strony