Aktulaności

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym KWP z siedzibą w Radomiu stan na dzień 09.12.2020 r.

Data publikacji 09.12.2020

Sprawy, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania są traktowane priorytetowo - bez względu na specjalność, której badania dotyczą. Warunkiem koniecznym takiego sposobu realizacji zlecenia jest dostarczenie kopii postanowienia Sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Warunkiem niezbędnym do podjęcia skutecznych działań przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP z s. w Radomiu, w przypadku spraw aresztowych, jest bezzwłoczne dostarczenie dokumentów i śladów/dowodów rzeczowych, tuż po zastosowaniu przez Sąd wyżej wymienionego środka.

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Stan na dzień 19.06.2020r.

Specjalność kryminalistyczna

Średni czas oczekiwania

Klasyczne badania dokumentów

35 dni

Badania informatyczne 

200 dni

Badania cyfrowych nośników danych

35 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań cyfrowych nośników danych

25 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań antroposkopijnych

0 dni

Badania mechanoskopijne 

15 dni

Badania broni i balistyka

90 dni

Badania wypadków drogowych

70 dni

Badania osmologiczne

 

10 dni

Badania chemiczne

20 dni - alkohol

60 dni – narkotyki

Badania daktyloskopijne (metoda akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji nr AB 1434)

65 dni

Badania śladów rękawiczek

0 dni

Badania traseologiczne

30 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych

0 dni

 

Powrót na górę strony