Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu - Poszukiwani - Policja Mazowiecka

Poszukiwani

Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu

Data publikacji 19.07.2016

Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu poszukuje na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia m.in. za przestępstwa: zgwałcenia, napady z bronią palną, działalność w ramach grupy przestępczej: Niewczas Rafał s. Jacka ur. 13.02.1976 r. w Radomiu zam. ul. Kelles-Krauza 34 m 38 Radom Poszukiwania prowadzone od dnia: 14.07.2004 r.

Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu poszukuje na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia m.in. za przestępstwa: zgwałcenia, napady z bronią palną, działalność w ramach grupy przestępczej:

Poszukiwania prowadzone od dnia: 14.07.2004 r. Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką policji, prokuraturą lub sądem. Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego należy zgłaszać pod numer: 997 lub 112 (z telefonu komórkowego).

Powrót na górę strony