Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu - Poszukiwani - Policja Mazowiecka

Poszukiwani

Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu

Data publikacji 19.07.2016

Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu poszukuje na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia m.in. za przestępstwa: zgwałcenia, kradzieże. Wydany Europejski Nakaz Aresztowania przez Sąd Okręgowy w Radomiu. Poszukiwania prowadzone od dnia: 20.03.2000 r. Kosik Tomasz s. Włodzimierza ur. 22.10.1979 r. Radom zam. Radom ul. Staszica 28 m. 8

Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu poszukuje na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia m.in. za przestępstwa: zgwałcenia, kradzieże.

Wydany Europejski Nakaz Aresztowania przez Sąd Okręgowy w Radomiu. Poszukiwania prowadzone od dnia: 20.03.2000 r.

Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką policji, prokuraturą lub sądem. Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego należy zgłaszać pod numer: 997 lub 112 (z telefonu komórkowego).

 

Powrót na górę strony