Aktualności

Mazowiecka grupa SPEED

Data publikacji 25.05.2020

W ubiegłym tygodniu policjanci mazowieckiej grupy SPEED ujawnili ponad 580 wykroczeń na drogach naszego województwa, 366 z nich dotyczyła przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Stróże prawa nałożyli 485 mandatów, a w 11 przypadkach skierowali do sądów wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń. Mundurowi zatrzymali 13 praw jazdy oraz 39 dowodów rejestracyjnych, 8 pijanych kierowców i 2 na zakazie.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Niedostosowana do warunków ruchu oraz nadmierna prędkość niesie za sobą zagrożenia nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń.

W lipcu 2019 roku na Mazowszu powstała grupa SPEED. Grupa ta ma na celu przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Doświadczeni policjanci grupy SPEED zwracają uwagę na karygodne zachowania na drodze są wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości.

Przez ostatni tydzień (18-24 maj) policjanci ujawnili 588 wykroczeń popełnionych przez kierujących z czego 366 to przekroczenia prędkości w tym 11 kierujących, którzy przekroczyli prędkość powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Zatrzymali 39 dowodów rejestracyjnych, 8 pijanych kierowców i 2, którzy kierowali pomimo orzeczonego zakazu.

Powrót na górę strony