Aktualności

Rozpoczęcie projektu „Ty również możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo”

Data publikacji 12.12.2019

Wczoraj w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu „Ty również możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo”. W dniu 8.12.2015 roku pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową a Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu zostało zawarte Porozumienie o współpracy, które jest podstawą wspólnej inicjatywy.

Założeniem projektu jest realizacja inicjatyw profilaktyczno – edukacyjnych w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, prowadzona w oparciu o partnerstwo studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu i dzielnicowych garnizonu mazowieckiego. Łączenie tak różnych środowisk ma na celu nie tylko wykazanie, że potencjalnie każdy obywatel (student) może mieć realny, pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w lokalnej społeczności, ale również wykazanie, że poprzez ścisłą współpracę obywateli (studentów) z funkcjonariuszami Policji, może wzrosnąć poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz ich realne bezpieczeństwo. Podczas spotkania studenci i dzielnicowi otrzymali teczki projektowe oraz wspólnie uzgadniali sposoby, metody i terminy realizacji inicjatyw. Wspólne działania zakończą się oficjalną prezentacją projektów i ich efektów podczas konferencji planowanej w maju 2020 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

  • Rozpoczęcie projektu „Ty również możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo” w WSH
  • Rozpoczęcie projektu „Ty również możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo”
  • Rozpoczęcie projektu „Ty również możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo”
  • Rozpoczęcie projektu „Ty również możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo”
Powrót na górę strony