Aktualności

Grupa SPEED na mazowieckich drogach

Data publikacji 09.12.2019

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenia nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń.

Do wypadków drogowych dochodzi zazwyczaj poprzez naruszenie przez kierujących obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Jedną z głównych przyczyn jest nadmierna prędkość. To właśnie z tego powodu, każdego roku, kierujący jadący zbyt szybko powodują zdarzenia, które pochłaniają ponad 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest groźne nie tylko dla kierujących i ich pasażerów ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana m.in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem. Aby przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych, w mazowieckiej komendzie działa ,,SPEED”.

Do jego zadań należy w szczególności ujawnianie kierujących dopuszczających się agresywnych zachowań oraz szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie w obrębie przejść dla pieszych, a także innych przestępstw i wykroczeń mających wpływ na zaistnienie wypadków drogowych.

 

Przez ostatni tydzień (01-08 grudnia) policjanci przeprowadzili 576 kontroli pojazdów, ujawnili 549 wykroczeń, z czego 378 to przekroczenia prędkości, nałożyli prawie 500 mandatów. Zatrzymali 29 dowodów rejestracyjnych.

Niektórzy kierujący tracą prawa jazdy na własne życzenie po spotkaniu z policjantami z grupy SPEED. Przekonał się o tym wczoraj w nocy 33-letni mieszkaniec Płocka, który pędząc skodą 164 km/h w Płocku w obszarze zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość to 70 km/h. Kierujący otrzymał mandat w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych i oczywiście pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy. Kierujący lekceważąco oświadczył, iż był świadomy tego, co zrobił, bo po prostu spieszyło mu się do domu.

 

Apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

 

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony