Aktualności

10 grudnia – Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

Data publikacji 09.12.2019

Prawa człowieka już w 1948 roku zostały formalnie uznane za jeden z priorytetów społeczności międzynarodowej, kiedy dniu 10 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ obradujące w Paryżu, przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – istotny dokument dotyczący ochrony praw człowieka i pierwszy tego rodzaju przyjęty przez społeczność międzynarodową.

Deklaracja składa się z Preambuły i 30 artykułów które zostały sporządzone przez przedstawicieli wszystkich regionów świata w oparciu o różne systemy prawne i szybko zyskały miano uniwersalnych zasad obejmujących wszelkie aspekty życia ludzkiego. Deklaracja zawiera szeroki zakres podstawowych praw i  wolności człowieka, do których wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni na całym świecie są równouprawnieni.

Pierwszy artykuł deklaracji stanowi:

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swoich praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”

Ponadto deklaracja stanowi fundamentalny kanon praw przysługujących wszystkim ludziom bez względu na różnice "rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek innego stanu" (art. 2).

Mimo, iż Deklaracja jest wyrazem woli, a nie prawnie wiążącym dokumentem o randze traktatu czy konwencji, to powszechnie uważa się ją za pierwsze, znaczące dokonanie ONZ w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Z czasem stała się także podstawowym źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka i zarazem kamieniem węgielnym pod wciąż rozwijający się system ochrony praw człowieka.

Jest przy tym poczesnym dokumentem stanowiącym niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej materii, dlatego corocznie 10 grudnia jest obchodzony na całym świecie jako Dzień Praw Człowieka.

Z tej okazji na dzień 11 grudnia 2019 roku zaplanowano – dla wytypowanych przedstawicieli jednostek i komórek organizacyjnych KWP zs. w Radomiu – kolejny instruktaż na temat Przeciwdziałania stosowaniu tortur.

Zajęcia przeprowadzi mł. insp. Zenon Romanek – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ds. Ochrony Praw Człowieka

Zdobyta wiedza i przekazane materiały szkoleniowe pozwolą tym osobom przeprowadzić podobne zajęcia edukacyjne dla pozostałych policjantów w komórkach organizacyjnych tut. KWP oraz poszczególnych KMP i KPP garnizonu mazowieckiego.

 

mł. insp. Zenon Romanek

Pełnomocnik

Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

do Spraw Ochrony Praw Człowieka

 

 
 
Powrót na górę strony