Aktualności

Nadanie i Wręczenie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu

Dzisiaj po południu na grójeckim Rynku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu. Sztandar został ufundowany przez mieszkańców powiatu grójeckiego w dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby. Akt nadania sztandaru podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ks. bp. Rafał Markowski - biskup pomocniczy diecezji warszawskiej. W swojej homilii ksiądz biskup odniósł się do etosu policyjnej służby.

Po mszy, kompania honorowa Policji, policjanci i goście przeszli na Plac Wolności w Grójcu, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. Dowódca uroczystości podinsp. Krzysztof Kmieciak złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwestrowi Tułajewowi. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego nastąpiło podniesienie flagi państwowej.

Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna przywitał przybyłych gości. Władze państwowe reprezentował Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski oraz Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski oraz Poseł na Sejm Mirosław Maliszewski. Komendę Główną Policji - Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański. Obecny był również Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, na czele ze starostą grójeckim Krzysztofem Ambroziakiem, który przewodniczy Społecznemu Komitetowi na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. W uroczystości wziął udział p.o. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, oraz kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu Policji, funkcjonariusze i pracownicy grójeckiej komendy, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją. Nie zawiedli również mieszkańcy Grójca.

W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbietę Witek oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie 13 gwoździ honorowych oraz jednego gwoździa pamiątkowego nawiązującego do 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej Sztandaru. Następnie ks. bp. Rafał Markowski poświęcił sztandar. Później przewodniczący Społecznego Komitetu na rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu starosta Krzysztof Ambroziak przekazał Sztandar na ręce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwestra Tułajewa. Następnie sztandar przekazano nadkom. Robertowi Farynie.

W dalszej części uroczystego apelu, w ramach obchodów Święta Policji w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, odbyła się ceremonia wręczenia grójeckim policjantom odznaczeń i medali oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Medale i odznaki za zaangażowanie i zasługi w realizację działalności statutowej związków zawodowych wręczyli Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podinsp. Dariusz Brzezicki wraz z wiceprzewodniczącym ZW NSZZ P woj. mazowieckiego asp. szt. Wojciech Bieniek.

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Anna Kwasiborska wraz z Przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZ PP Ewą Walczak wręczyła medale za zasługi dla NSSZ Pracowników Policji

Uroczysty apel zakończyło odprowadzenie sztandaru przez kompanię honorową. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, Zastępca Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestrę Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji.

 

Autor: kom. Agnieszka Wójcik

 

 

 • Sztandar Komendy Powiatowej w Grójcu
 • zaproszeni goście podczas mszy świętej z okazji Święta Policji
 • kompania honorowa i zaproszeni goście podczas mszy świętwj
 • przemarsz ulicami Grójca uczestników uroczystości Święta Policji
 • Poczet Flagowy st. sierż. Kamil Radecki	- dowódca pocztu,pPost. Paulina Kulińska- flagowy, sierż. Jarosław Lewandowski	- asystujący.
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew w asyście dowódcy uroczystości wita się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji oraz sztandarami towarzyszącymi
 • kadra kierownicza mazowieckich komend
 • mł. insp. Tomasz SZYMAŃSKI - Zastępcę Komendanta Głównego Policji
Wicewojewoda Mazowiecki - Artur STANDOWICZ
pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Zbigniew MIKOŁAJCZYK
 • funkcjonariusze Policji na koniach
 • Sylwester TUŁAJEW – Sekretarza Stanu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas wbicia gwoździa honorowego
 • mł. insp. Tomasz SZYMAŃSKI - Zastępcę Komendanta Głównego Policji
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Stanisław Karczewski
 • Wicewojewoda Mazowiecki - Artur STANDOWICZ
 • Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski
 • ksiądz biskup Rafał MARKOWSKI podczas poświęcenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Grójcu
 • nadkom. Robert FARYNA podczas prezentacji Sztandaru
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski podczas przypinania medali
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew podczas gratulacji komisarz Agnieszce WÓJCIK
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podinsp. Dariusz Brzezicki wraz z wiceprzewodniczącym ZW NSZZ P woj. mazowieckiego asp. szt. Wojciechem Bieńkiem podczas wręczania odznaczeń
 • Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Anna KWASIBORSKA oraz Przewodnicząca Zarządu terenowego NSZZ PP Ewa WALCZAK podczas wręczania odznaczeń
 • Rafał RAJKOWSKI oraz nadkomisarz Robert FARYNA
 • poczty sztandarowe podczas defilady
 • zaproszeni goście uroczystości
 • Orkiestra Reprezentacyjna Policji, którą prowadzi mł. insp. Janusz Trzepizur. Tamburmajorem jest: podkom. Jakub Pietrucha.
Powrót na górę strony