Aktualności

Aktywny i świadomy senior w świecie finansów

W sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się szkolenie dla seniorów w ramach projektu “Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”, którego głównym celem było zwiększenie świadomości osób starszych w obszarze finansowym, zarówno podczas codziennego kontaktu z bankami, jak przestępstw, na które narażeni są seniorzy. W szkoleniu udział wzięło 130 seniorów z terenu powiatu ostrowskiego.

Szkolenie rozpoczęli lokalni koordynatorzy projektu Lider Seniorów Wiesława Polak oraz sierż. szt. Łukasz Kuliś z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii ostrowskiej komendy, którzy przywitali zgromadzonych gości i omówili założenia projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”. Następnie liderka seniorów omówiła harmonogram szkolenia i przedstawiła zaproszonych prelegentów.

W pierwszej części seminarium sierż. szt. Łukasz Kuliś omówił zagrożenia związane z udostępnianiem dowodu osobistego oraz kradzieżą informacji z elektronicznych nośniku danych – telefon, komputer, tablet”. Kolejnym zaproszonym prelegentem była Aneta Niciejewska z Wydziału Ruchu Drogowego ostrowskiej komendy, która omówiła bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym. Następnie st. sierż. Marcin Jeliński z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii ostrowskiej komendy przedstawił najpopularniejsze metody oszustw i sposoby działania sprawców na szkodę osób starszych. Policjanci podczas swoich wystąpień wykorzystali prezentacje multimedialne poparte filmami i spotami edukacyjnymi dotyczącymi przedmiotowych zagrożeń. Ostatnim prelegentem w tej części szkolenia był ratownik medyczny Robert Wilk, który przeprowadził szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy pn.”Pierwsza pomoc dla seniorów”.

Następnie podczas przerwy w szkoleniu liderka seniorów wraz z wolontariuszami Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej poczęstowali każdego z uczestników słodkimi bułkami i soczystymi jabłkami ufundowanymi przez piekarnię z Jasienicy i sadownika z Nieskórza.

Drugą część szkolenia rozpoczęła Wioleta Ryś dyrektor Banku PKO BP w Ostrowi Mazowieckiej, która omówiła zagrożenia związane z bankowością elektroniczną oraz wskazała niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać na seniora podczas korzystania z kart bankomatowych. Następnie seniorzy sprawdzili jak rozpoznawać autentyczność banknotów. Ostatnimi blokami tematycznymi przedstawionym podczas szkolenia były „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie dla aktywnego seniora” oraz „Dzielnicowy Bliżej Nas - Aplikacja Moja Komenda”, które przedstawił sierż. szt. Łukasz Kuliś wspierany przez dzielnicowego z rejonu Miasta Ostrów Mazowiecka st. sierż. Rafała Traczewskiego.

Po zakończonych blokach tematycznych rozdawane były elementy odblaskowe ufundowane przez firmę „Oscar” z Ostrowi Mazowieckiej oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej oraz artykuły biurowe ufundowane przez Bank PKO BP oddział I w Ostrowi Mazowieckiej. Ponadto dzielnicowi wraz z wolontariuszami przekazali seniorom ulotki z apelem dotyczące zagrożeń m.in.: jak nie stać się ofiarą kieszonkowca, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie oraz jak nie paść ofiarą domokrążców.

W ostatniej części szkolenia wyemitowano film profilaktyczny dotyczący najpopularniejszych metod oszustw skierowanych do osób starszych. Przedmiotowy film został nagrany w ramach powyższego projektu podczas warsztatów teatralnych. W filmie wystąpili seniorzy z Uniwersytetu III Wieku w Ostrowi Mazowieckiej – sekcja teatralna oraz zaproszeni goście m.in. funkcjonariusze ostrowskiej komendy. Produkcja filmu została sfinansowana przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Film wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród uczestników szkolenia.

Na zakończenie szkolenia lokalni koordynatorzy projektu podziękowali wszystkim uczestnikom szkolenia, prelegentom i wszystkim osobom które przyczyniły się do organizacji tego przedsięwzięcia. Zwieńczeniem całego wydarzenia były występy artystyczne seniorów z zespołu wokalno – tanecznego „Cyganeria” w skład którego wchodzą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowi Mazowieckiej. Po występach Policjanci w związku z zbliżającymi się „Walentynkami” rozdali wszystkim seniorom czekoladowe serduszka i życzyli wiele miłości i ciepła rodzinnego.

 

Powrót na górę strony