Aktualności

Seminarium szkoleniowe w ramach projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”

Data publikacji 29.11.2018

Uczestnikami seminarium byli liderzy seniorów, czyli osoby, które na co dzień udzielają się społecznie, są wolontariuszami, biorą udział w zajęciach organizowanych przez uniwersytety III wieku, bardzo chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje społeczne, edukacyjne, charytatywne oraz wspierają działania służb i inspekcji poprawiające bezpieczeństwo osób starszych np. inicjując otwarte spotkania edukacyjne w lokalnym środowisku oraz funkcjonariusze Policji z komend miejskich i powiatowych garnizonu mazowieckiego, zajmujący się działaniami prewencyjnymi i profilaktycznymi w obszarze bezpieczeństwa seniorów.

Uczestników seminarium powitał kom. Daniel Wójcik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu. Następnie Przedstawiciele z PKO Banku Polskiego Anna Łuczak – Sierhej oraz Marek Slicner omówili zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z nowoczesnych usług bankowych (karty płatnicze, rachunki internetowe), realizowanych drogą elektroniczną. Zaprezentowali również tematy związane z rozpoznawaniem autentyczności banknotów i monet, zagrożenia wynikające z korzystania bankomatów, a także w zakresie przestępstw dokonywanych w bankowości elektronicznej i takich, na które narażeni są seniorzy. Później koordynatorka projektu mł. asp. Karolina Nowocin przedstawiła tematykę z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa osób starszych, w tym skalę przestępczości oraz metody działania sprawców przestępstw popełnianych na szkodę osób 65+. Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty, mające na celu nabycie umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń i prawidłowych reakcji.

Podczas warsztatów seniorzy przeszli krótki kurs samoobrony, przeprowadzony przez mł. asp. Konrada Siciarza z SPPP KWP zs. w Radomiu, a podczas zajęć przeprowadzonych przez Kierownika Sekcji Psychologów KWP zs. w Radomiu podinsp. Agnieszkę Bareję, poprzez udział w scenkach, mogli „wejść” w rolę ofiary i sprawcy oszustw. Poznali też techniki manipulacji oraz komunikacji asertywnej, których znajomość przyczyni się do wyrobienia prawidłowych postaw wobec potencjalnych sprawców oszustw. Kolejnym punktem programu były zajęcia aktywizujące osoby starsze - udział w zajęciach z zumby oraz jogi, przeprowadzone przez instruktorów Esfit Studio w Radomiu. Zarówno seniorzy, jak i funkcjonariusze bardzo chętnie oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Uwieńczeniem pierwszego dnia szkolenia była uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy wykazali się ogromnymi zdolnościami wokalnymi we wspólnym karaoke.

Wczoraj, w drugim dniu szkolenia Łukasz Gierek – ambasador międzynarodowego ruchu Global Learning wygłosił wykład z zakresu ochrony danych osobowych, w tym o zagrożeniach związanych z udostępnianiem dowodu osobistego oraz kradzieży informacji z elektronicznych nośników danych (telefon, komputer).

Następnie ratownicy medyczni sierż. Cezary Jałowski z SPPP KWP zs. w Radomiu oraz sierż. Dominik Krzciuk z Wydziału Prewencji KMP Radom przeprowadzili kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas którego uczestnicy szkolenia, a zwłaszcza seniorzy zadawali mnóstwo pytań, dotyczących swojego zdrowia oraz objawów, które wskazują, iż należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Każdy uczestnik mógł również zmierzyć sobie ciśnienie krwi oraz wykonać resuscytację pod okiem ratowników. Na koniec seminarium mł. asp. Karolina Nowocin przekazała policjantom i seniorom cenne wskazówki dotyczące zasad przeprowadzenia drugiego etapu projektu, tj. szkoleń kaskadowych przez wszystkie duety (policjant wraz z seniorem). Omówiona została profilaktyka skierowana do osób starszych, realizowana na terenie garnizonu przez mazowieckich profilaktyków oraz dzielnicowych. A na koniec szkolenia uczestnikom wręczone zostały materiały promocyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Atmosfera tamtych chwil na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, a zwłaszcza seniorów, którzy już pytają o kolejne terminy szkoleń przygotowanych dla nich. Seniorzy liderzy podkreślali wielokrotnie jak ważne są dla nich takie inicjatywy, podczas których mają możliwość nie tylko zdobycia cennej wiedzy, wymiany doświadczeń, ale również nawiązania kontaktów ze środowiskami senioralnymi z terenu Mazowsza oraz zacieśnienie współpracy z funkcjonariuszami zajmującymi się profilaktyką społeczną.

 Seminarium szkoleniowe zostało zrealizowane w ramach projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”, dofinansowanego ze środków NBP .

Autor: mł. asp. Karolina Nowocin

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 9.26 MB)

Powrót na górę strony