Aktualności

Podsumowanie efektów pracy mazowieckich policjantów w roku 2017

Data publikacji 19.01.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się odprawa kadry kierowniczej pod przewodnictwem insp. Tomasza Michułki, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w regionie oraz efekty pracy mazowieckich policjantów. W naradzie wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, a także prokuratorzy okręgowi oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy mazowieckich policjantów w roku 2017 oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym, 2018 roku. Szef mazowieckich policjantów szczegółowo przedstawili pracę pionów prewencji, kryminalnego oraz logistyki.

Ważną informacją jest odnotowany spadek ilości przestępstw, szczególnie tych w kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, bo niemal o 15%. W roku 2017 wszczęto o 112 postępowań w sprawie przestępstw mniej niż w roku 2016 (rok 2016 – to 37 104 postępowań, w roku 2017 – 36 944 wszczętych spraw). Wykrywalność w roku 2017 w siedmiu nabardziej uciążliwych przestepstwach dla społeczeństwa wyniosła 43,7 % (w roku 2016 był to poziom 41,9%).

Ważnym procesem w minionym roku była kontynuacja przywracania lokalnych posterunków. W 2017 roku w garnizonie mazowieckim odtworzono kolejne 2 takie jednostki. Jest to odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności i wyniki policyjnych analiz stanu bezpieczeństwa w poszczególnych regionach.

Co cieszy, pełniona służba przez funkcjonariuszy ruchu drogowego spotkała się z bardzo pozytywnymi efektami. Wynika z nich, że w minionym roku na mazowieckich drogach doszło o 128 wypadków mniej niż w roku poprzednim, jest to spadek o blisko 5,5%. W tych wypadkach aż 63 osoby mniej poniosły śmierć niż w 2016 roku, jest to spadek śmiertelności na drogach garnizonu aż o 20%.

O bezpieczeństwo mieszkańców garnizonu mazowieckiego dba codziennie 5 377 policjantów, których wspiera w służbie 1 346 pracowników cywilnych. W roku 2018 planujemy przyjąć 152 nowych funkcjonariuszy w 4 naborach.

Podsumowania działań minionego roku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Zabierający podczas odprawy głos – zarówno Wojewoda Mazowiecki, Prokuratorzy oraz Zastępca Komendanta Głównego – dobrze ocenili pracę mazowieckich funkcjonariuszy i złożyli im podziękowania za zaangażowanie w służbie na rzecz społeczeństwa.

 

Zespół prasowy KWP zs. w Radomiu /AC

Powrót na górę strony